БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ

РЕД ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ: 

1. МЕДИЦИНСКИ ПРОТОКОЛ ОТ ЛКК ПО ПРОФИЛА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
2. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ПСИХИАТРИЧЕН ДИСПАНСЕР - САМО ЗА АКУМУЛАТОРНИТЕ ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ
3. НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО ЗА ПРЕД ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ /КОГАТО МОЛБАТА НЕ СЕ ПОДАВА ЛИЧНО ОТ ПРАВОИМАЩОТО ЛИЦЕ/
4. МОЛБА ДО ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ПО НАСТОЯЩ АДРЕС НА ПРАВОИМАЩОТО ЛИЦЕ
5. ПОЛУЧАВАТЕ ЗАПОВЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ; В ЗАПОВЕДТА Е УТОЧНЕНА ЦЕЛЕВАТА ПОМОЩ, КОЯТО СЕ ПОЕМА ОТ ДЪРЖАВАТА 
6. ПРЕДСТАВЯТЕ ИЗДАДЕНАТА ВИ ЗАПОВЕД В НАШ МАГАЗИН И ПОЛУЧАВАТЕ НЕОБХОДИМОТО ВИ МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ
6. ОТПУСКАТ СЕ ЗА РАЗЛИЧЕН СРОК /ЗА АКУМУЛАТОРНИТЕ ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ - 10 ГОДИНИ, ЗА РИНГОВИТЕ ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ И КОМБИНИРАНИТЕ СТОЛОВЕ ЗА ТОАЛЕТ И БАНЯ - 6ГОДИНИ, ЗА АНТИДЕКУБИТАЛНИТЕ ДЮШЕЦИ И ВЪЗГЛАВНИЦИ - 3 ГОДИНИ, ЗА ОПОРНИТЕ СРЕДСТВА - 3 ГОДИНИ, ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ПРОТЕЗИ - 1 ГОДИНА/. СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА СЪОТВЕТНИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СРОК,  МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ПО СЪЩИЯ РЕД НАНОВО
7. В РАМКИТЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ СРОК ЗА НЯКОИ ИЗДЕЛИЯ ИМАТЕ ПРАВО НА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА РЕМОНТ И КОНСУМАТИВИ