Комбиниран стол за тоалет и баня TSU 10585 SV

270 лв

Изделие от първа необходимост за обгрижване на болни хора и хора с увреждания.

Столът е с четири колела и спирачки на задните колела.
Има сваляеми страници, които с пуш-бутон се избутват назад за по-лесно придвижване на болния.
Столът разполага с квадратна гладка пластмасова седалка с отвор в средата. Под отвора е прикрепено гърне за нуждите на тоалета. Гърнето се изважда чрез издърпване назад по улеите на стола. Към самото гърне има капак за максимална хигиена при обслужването.
Столът може да се използва като тоалетен стол и без гърнето, като за целта се избутва до тоалетната и с подход назад минава над тоалетната чиния, така че отворът на седалката на стола да е над отвора на тоалетната чиния.
С махнато гърне, столът се ползва и за баня и извършване на необходимия ежедневен тоалет на болния директно в мокрото помещение. Направен от водоустойчиви материали с антикорозионно покритие. След мокрене в банята е достатъчно да бъде забърсан със суха кърпа в областта на тапицерията и седалката.
Разполага и с допълнителна мека кожена седалка, поставена върху пластмасовата седалка, което позволява ползването на стола в домашни условия и за нуждите при хранене, придвижване до друго помещение в дома. Върху кожената седалка би могло да се постави и допълнителна антидекубитална възглавница за максимален комфорт на ползвателя.


-Широчина на стола - 55.00 см
-Дълбочина на седалката - 45.00 см
-Височина на облегалката - 46.00 см
-Максимално тегло на потребителя - 120.00 кг

РЕД ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ НА КОМБИНИРАН ТОАЛЕТЕН СТОЛ:

1. МЕДИЦИНСКИ ПРОТОКОЛ ОТ ЛКК ПО ПРОФИЛА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
2. НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО ЗА ПРЕД ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПО НАСТОЯЩИЯ АДРЕС НА БОЛНИЯ
3. ЗАПОВЕД ОТ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 200ЛВ. ОТ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
4. СРЕЩУ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗДАДЕНАТА ВИ ЗАПОВЕД ПРИ НАС ПОЛУЧАВАТЕ СТОЛА, КАТО ОТ СТОЙНОСТТА МУ СЕ ПРИСПАДНЕ РАЗМЕРА НА ОТПУСНАТАТА ВИ ЦЕЛЕВА ПОМОЩ
5. ОТПУСКА СЕ ЗА 6 ГОДИНИ, СЛЕД КОИТО МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ПО СЪЩИЯ РЕД НАНОВО
6. В РАМКИТЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ СРОК ИМАТЕ ПРАВО НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА РЕМОНТ И КОНСУМАТИВИ