188х85х13 см

Пасивен Антидекубитален Дюшек

350 лв

Антидекубиталният дюшек отговаря на изискванията на EU за ортопедичност, анатомичност и комфорт.
Тип пасивен антидекубитален дюшек, който е изработен от пенополиуретанова етерна  пяна. Служи за предотвратяване образуването на декубитални рани вследствие на продължително залежаване.

С плътност 40 и твърдост 36
Трудногорим, отговаря на изискванията на FIRA тест за горимост
Състои се от симетрично разположени профилирани повърхности от пенополиуретанова пяна със специфична структура на профила, към която е добавен високоеластан
Със специален водонепропусклив и „дишащ” калъф с повишена здравина и устойчивост на прегъване, от непързаляща се материя.
Размер на дюшека: 
188х85х13 см

РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА АНТИДЕКУБИТАЛЕН ДЮШЕК И ВЪЗГЛАВНИЦА ЧРЕЗ ЧАСТИЧНО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ:

1. МЕДИЦИНСКИ ПРОТОКОЛ ОТ ЛКК ПО ПРОФИЛА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
2. НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО ЗА ПРЕД ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
3. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМАТЕ И ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС, ТО СЛЕДВА ДА ПОДАДЕТЕ МОЛБА В ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПО НАСТОЯЩИЯ ВИ АДРЕС
4. ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ОТ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 120ЛВ. ЗА ДЮШЕКА И 43ЛВ. ЗА ВЪЗГЛАВНИЦАТА.
5. СРЕЩУ ПРЕДОСТАВЕНАТА ПРИ НАС ЗАПОВЕД ПОЛУЧАВАТЕ ДЮШЕКА, КАТО ОТ СТОЙНОСТТА МУ ПРИСПАДАМЕ РАЗМЕРА НА ОТПУСНАТАТА ВИ ЦЕЛЕВА ПОМОЩ (120лв)
6. ОТПУСКА СЕ ЗА 3 ГОДИНИ, СЛЕД КОИТО МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ПО СЪЩИЯ РЕД НАНОВО