БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ

РЕД ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ НА АКУМУЛАТОРНА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА:

1. МЕДИЦИНСКИ ПРОТОКОЛ ОТ ЛКК ПО ПРОФИЛА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
2. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ПСИХИАТРИЧЕН ДИСПАНСЕР
3. НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО ЗА ПРЕД ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
4. ЗАПОВЕД ОТ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
5. ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 3019лв. ОТ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
6. ОТПУСКА СЕ ЗА 10 ГОДИНИ, СЛЕД КОИТО МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ПО СЪЩИЯ РЕД НАНОВО
7. В РАМКИТЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ СРОК ИМАТЕ ПРАВО НА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА РЕМОНТ И КОНСУМАТИВИ 
 
РЕД ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ НА РИНГОВА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА:

1. МЕДИЦИНСКИ ПРОТОКОЛ ОТ ЛКК ПО ПРОФИЛА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
2. НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО ЗА ПРЕД ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
3. ЗАПОВЕД ОТ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
4. ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 486ЛВ. ОТ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
5. ОТПУСКАТ СЕ ЗА 6 ГОДИНИ, СЛЕД КОИТО МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ПО СЪЩИЯ РЕД НАНОВО
6. В РАМКИТЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ СРОК ИМАТЕ ПРАВО НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА РЕМОНТ И КОНСУМАТИВИ 
 
РЕД ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ НА КОМБИНИРАН ТОАЛЕТЕН СТОЛ:

1. МЕДИЦИНСКИ ПРОТОКОЛ ОТ ЛКК ПО ПРОФИЛА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
2. НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО ЗА ПРЕД ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
3. ЗАПОВЕД ОТ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
4. ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 331ЛВ. ОТ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
5. ОТПУСКА СЕ ЗА 6 ГОДИНИ, СЛЕД КОИТО МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ПО СЪЩИЯ РЕД НАНОВО
6. В РАМКИТЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ СРОК ИМАТЕ ПРАВО НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА РЕМОНТ И КОНСУМАТИВИ 
 
РЕД ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ НА АНТИДЕКУБИТАЛЕН ДЮШЕК И ВЪЗГЛАВНИЦА:

1. МЕДИЦИНСКИ ПРОТОКОЛ ОТ ЛКК ПО ПРОФИЛА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
2. НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО ЗА ПРЕД ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
3. ЗАПОВЕД ОТ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
4. ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 372ЛВ. ЗА ДЮШЕКА И 65ЛВ. ЗА ВЪЗГЛАВНИЦАТА ОТ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
5. ОТПУСКА СЕ ЗА 3 ГОДИНИ, СЛЕД КОИТО МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ПО СЪЩИЯ РЕД НАНОВО

РЕД ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ОПОРНИ СРЕДСТВА:

1. МЕДИЦИНСКИ ПРОТОКОЛ ОТ ЛКК ПО ПРОФИЛА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
2. НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО ЗА ПРЕД ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
3. ЗАПОВЕД ОТ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
4. ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 72ЛВ. ЗА ПРОХОДИЛКА, 14ЛВ ЗА ПАТЕРИЦА ТИП КАНАДКА, 11ЛВ ЗА ПОДМИШНИЧНА ПАТЕРИЦА, 11ЛВ. ЗА РЕГУЛИРУЕМ БАСТУН ОТ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
5. ОТПУСКА СЕ ЗА 3 ГОДИНИ, СЛЕД КОИТО МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ПО СЪЩИЯ РЕД НАНОВО
 
РЕД ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ОРТОПЕДИЧНИ ОБУВКИ:

1. МЕДИЦИНСКИ ПРОТОКОЛ ОТ ОРТОПЕДИЧНА ЛКК
2. ИЗБОР НА МОДЕЛ, ВЗЕМАНЕ НА МЯРКА И ИЗДАВАНЕ НА ПРОФОРМА ФАКТУРА ЗА ОРТОПЕДИЧНИ ОБУВКИ
3. ЗАПОВЕД ОТ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
4. ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 190ЛВ. ПРИ ПЛОСКОСТЪПИЕ И ДЕФОРМАЦИИ, 223ЛВ. ПРИ ДИАБЕТНО СТЪПАЛО, 238ЛВ ПРИ СКЪСЯВАНИЯ НАД 5СМ
5. ОТПУСКАТ СЕ ВСЯКА ГОДИНА - ПО ЕДИН ЧИФТ ОБУВКИ НА ГОДИНА ЗА ЛИЦАТА НАД 18ГОДИНИ; ПО ДВА ЧИФТА ОБУВКИ НА ГОДИНА /ПРЕЗ 6 МЕСЕЦА/ ЗА ДЕЦАТА ПОД 18ГОДИНИ
 
РЕД ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОТЕЗИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ ПРОТЕЗИ:

1. МЕДИЦИНСКИ ПРОТОКОЛ ОТ ОРТОПЕДИЧНА ЛКК
2. НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО ЗА ПРЕД ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
3. ЗАПОВЕД ОТ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
4. ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МОДУЛНА ПРОТЕЗА И ЗА ПОКУПКА НА 12БР. ПРОТЕЗНИ ЧОРАПИ, 2БР ПРОТЕЗНИ РУЛА,  6БР ПРОТЕКТИВНИ ЧОРАПИ И ЧИФТ ОБУВКИ