БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ

РЕД ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ: 

1. МЕДИЦИНСКИ ПРОТОКОЛ ОТ ЛКК ПО ПРОФИЛА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
2. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ПСИХИАТРИЧЕН ДИСПАНСЕР - ИЗИСКВА СЕ САМО ЗА АКУМУЛАТОРНИТЕ ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ
3. ПЪЛНОМОЩНО ЗА ПРЕД ЛКК /КОГАТО НЕ СЕ КАНДИДАТСТВА ЛИЧНО/ - ПЪЛНОМОЩНОТО НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА Е НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО
5. НА ПОСОЧЕН ОТ ВАС ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ИЛИ ИМЕЙЛ ПОЛУЧАВАТЕ НОМЕР НА ОДОБРЕНИЕТО ОТ РЗОК
6. СЪОБЩАВАТЕ ЕГН, НОМЕРА И ДАТАТА НА ОДОБРЕНИЕТО В НАШ МАГАЗИН И ПОЛУЧАВАТЕ НЕОБХОДИМОТО ВИ МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ / ПОМОЩНО СРЕДСТВО
6. ОТПУСКАТ СЕ ЗА РАЗЛИЧЕН СРОК /ЗА АКУМУЛАТОРНИТЕ ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ - 10 ГОДИНИ, ЗА РИНГОВИТЕ ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ И КОМБИНИРАНИТЕ СТОЛОВЕ ЗА ТОАЛЕТ И БАНЯ - 6 ГОДИНИ, ЗА АНТИДЕКУБИТАЛНИТЕ ДЮШЕЦИ И ВЪЗГЛАВНИЦИ - 3 ГОДИНИ, ЗА ОПОРНИТЕ СРЕДСТВА - 3 ГОДИНИ, ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ПРОТЕЗИ - 1 ГОДИНА/. СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА СЪОТВЕТНИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СРОК,  МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ПО СЪЩИЯ РЕД НАНОВО
7. В РАМКИТЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ СРОК ЗА НЯКОИ ИЗДЕЛИЯ ИМАТЕ ПРАВО НА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА РЕМОНТ И КОНСУМАТИВИ. ПРАВО НА РЕМОНТ, ГУМИ И ЛАГЕРИ ИМА ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ И ЗА КОМБИНИРАНИТЕ СТОЛОВЕ ЗА ТОАЛЕТ И БАНЯ.