Комбиниран стол за тоалет и баня без колела, сгъваем и регулируем на височина

250 лв

Комбиниран стол за баня и тоалет. Сгъваем. Компактен. Регулируем на височина. С пластмасова тоалетна седалка с капак. С възможност да се ползва както над тоалетната чиния, така и в близост до болния /чрез прикрепеното гърне/. Със стабилни гумени накрайници на четирите крака. От алуминий и пластмаса за лесна хигиена и поддръжка. 

РЕД ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ НА КОМБИНИРАН ТОАЛЕТЕН СТОЛ:


 1. АКО НЕ КАНДИДАТСТВАТЕ ЛИЧНО, А ЧРЕЗ ДРУГО ЛИЦЕ, ТО Е НУЖНО ПЪЛНОМОЩНО ЗА ПРЕД ЛКК, НЗОК.ПЪЛНОМОЩНОТО НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА Е НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО.

2. ЕЛЕКТРОНЕН МЕДИЦИНСКИ ПРОТОКОЛ, ИЗДАДЕН ОТ ЛКК (ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ) ПО ПРОФИЛА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО - НЕВРОЛОГИЧНА, ОРТОПЕДИЧНА, ХИРУРГИЧНА ИЛИ ОНКОЛОГИЧНА.

3. В СРОК ДО 7 ДНИ СЛЕД ИЗДАВАНЕТО НА ПРОТОКОЛА ПОЛУЧАВАТЕ ОДОБРЕНИЕ ОТ РЗОК - НОМЕР И ДАТА - ЩЕ ВИ БЪДАТ СЪОБЩЕНИ ПО ТЕЛЕФОНА ИЛИ НА ПОСОЧЕН ОТ ВАС ИМЕЙЛ.

4. СЪОБЩАВАТЕ НИ ПОЛУЧЕНОТО ОДОБРЕНИЕ ОТ РЗОК И ПОЛУЧАВАТЕ ОТПУСНАТИЯ КОМБИНИРАН ТОАЛЕТЕН СТОЛ.

5. КОМБИНИРАНИЯТ ТОАЛЕТЕН СТОЛ СЕ ОТПУСКА ЗА 6 ГОДИНИ, СЛЕД КОИТО МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ПО СЪЩИЯ РЕД НАНОВО.

6. В РАМКИТЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ СРОК ИМАТЕ ПРАВО НА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА РЕМОНТ, ГУМИ И ЛАГЕРИ.